Samverka i Skåne går bra!

Möte för processledare – lokala överenskommelser i Skåne

 

Maria Lagneby – värd för dagen

Tisdag den 10:e maj var det träff för processledare i Skåne med fokus på lokala överenskommelser arrangerat i Malmö på Coompanion. Dagen inledes med presentation av Maria Lagneby projektledare på Nätverket för Idéburen sektor Skåne som också var värd för dagen. Information gavs kring programmet för dagen och lite

Maria Lagneby
Maria Lagneby

intressanta datum och händelser framåt. Bland annat om den utbildning i Medskapande Ledarskap, som ges i Göteborg 17-19 augusti. I Helsingborg 21 november kommer det att ske en större konferens med fokus på vad som händer i Skåne och Västra Götaland-regionen. Maria berättade också om att det finns bra material på forskningsplattformen Civsam.se

Nationella Överenskommelsen

Projektledaren för Nationella Överenskommelsen Daniel Grönberg berättade senare vad som händer på nationell nivå. Bland annat kommer det anordnas fler processledarträffar den 27/9 och den 1/11. Utöver detta också två nationella konferenser, en i Luleå den 11/10:e, och en i Helsingborg 21/11, till dessa konferenser är lokala processledare, offentlig sektor och föreningsaktiva välkomna. Daniel berömde också Skåne för de många processer som kommit igång och tyckte det var spännande med att se så många olika modeller och utgångspunkter för det lokala arbetet.

ollemöllerKCSkånes föreningar och KompetensCenter Malmö

Olle Möller från Skånes Föreningar, och KompetensCenter Malmö, berättade om vikten av att föreningar är medskapande i offentliga processer och att det offentliga mår bättre med föreningar. Skånes föreningar, och även KC Malmö bistår aktörer i bland annat lokala processer.

Workshop och gemensam diskussionSkånekarta

Därefter var det tid för workshop och diskussioner om bland annat ett nytt Strategiskt samverkansplattform på regional nivå för att fånga in offentliga aktörer och idéburna sektorns gemensamma strävanden och möjligheter.

Många såg en nytta i en sådan plattform, men att det var viktigt att den offentliga sektorn också vågar sig ut i det lokala samhället och de föreningar som verkar där. Diskussionerna kring möjligheter och hinder i arbetet med lokala överenskommelser var givande och intressanta och det är bra att kunna hitta stöd i varandras arbete även om förutsättningarna ibland är mycket olika.

 

 

Göteborg – MedVerkan webbmagazin

Göteborgs stad har med idéburen sektor tillsammans:

En ny webbtidning!

Stora nyheter, små nyheter, berättelser och betraktelser ur olika vinklar. Vad händer i stadsdelarna och inom förvaltningar och bolag? Med en ny webbtidning vill Social resursförvaltning öka kunskapen om samverkan mellan Göteborgs Stad och den idéburna sektorn.MedVerkan GBG logo

Social resursförvaltning har uppdraget att öka kunskapen inom Göteborgs Stad om idéburna organisationer, samt att förstärka samverkan mellan den idéburna sektorn och Göteborgs Stad. Vi, inom förvaltningen, som jobbar med att stödja och samverka med föreningar har stor kunskap om vad som händer i staden, kunskap som ofta efterfrågas av andra. Det kan handla om vad som sker i de olika stadsdelarna, i förvaltningarna, i bolaget, eller i andra delar av landet.

För att på ett smidigt sätt kunna dela med oss av vår kunskap har vi skapat en digital nyhetskanal som har formen av en webbtidning.

Här hittar du MedVerkan
Nu är första numret ute. Följ länken här http://webnews.textalk.com/medverkan så hittar du rätt. Prenumerera gärna så får du ett mail när ett nytt nummer är ute. Hur du prenumererar kan du se på tidningens startsida. Vi kommer med nya nummer varje månad utom under sommaren då vi tar en månads semesteruppehåll.

Varje enskild kategori i tidningen har plats för 20 artiklar. Vi fyller på med nya artiklar varje månad och låter de gamla ligga kvar tills de ramlar bort av sig själv. Då är de istället sökbara i sökfältet.

Har du några frågor
Kontakta Sven Bjerde, kommunikatör, Social resursförvaltning/Stöd till social ekonomi Telefon: 031 – 367 90 61, E-post: sven.bjerde@socialresurs.goteborg.se

ÖVK Malmö – gratulerar Kristianstad!

Vi gratulerar Kristianstads föreningar och kommunen till att ha nått en överenskommelse kring arbetet och samverkan med föreningarna i staden.

– Arbetet börjar nu, säger både kommunen och föreningarna. Och det som nu står närmast är förverkligandet av en handlingsplan för att åstadkomma bättre förutsättningar för en samverkan.

Läs mer: https://c4overens.wordpress.com/

Överenskommelsen Kristianstad
Överenskommelsen
Kristianstad

Lari Pitkä-Kangas ny samordnare

Lari Pitkä-Kangas ny samordnare

Lari Pitkä-Kangas har rekryterats för att vara den idéburna sektorns samordnare i arbetet med Överenskommelsen Malmö. Ett arbete som tar sikte på att fördjupa och effektivisera samverkan mellan föreningslivet i Malmö och Malmö stad. Allt för att tillsammans göra staden mer socialt hållbar, alltså roligare, vänligare, friskare och mer meningsfull.

Pitkä-Kangas har en aktiv föreningsbakgrund, som styrelseledamot i många föreningar, och varit aktivt i allt från kulturföreningar till idrottsföreningar. Han har engagerat stöttat framväxten av nya aktörer och nätverk i Malmö, Pitkä-Kangas har bland annat varit ordförande i nätverket Fairtrade City Malmö, där både näringsliv, föreningar och studieförbund finns med.

Läs mer